(Jag är) Din stjärna
Transistor Live
Location: Black Room

Michael Jackson, apan Bubbles, Lisa Marie Presley och Elisabeth Taylor möts i en modern Faust-saga. (Jag är) Din stjärna handlar om kändiskapet som tvång och straff, där stjärnstatus till sist blir ett fängelse med plats för en diskussion om människan som slagfält mellan gott och ont. Föreställningen tar avstamp i behovet av superstjärnorna som projektionsytor för våra och andras drömmar.

Regi: Linda Ritzén.
Text: Jörgen Dahlqvist
Rum: Marcus Råberg
Musik: Kent Olofsson
Medverkande: Alex Jubell, André Christenson, Emilie Dimitrakopoulou Sahlén, Filip Johansson, Frida Stavnes, Magdi Saleh, Malin Karlsson, Malin Molin, Stina Nordberg, Wayra Monasterio

Transistor är en nystartad festival vars ambition är att presentera konst som arbetar med olika former av utvidgat berättande för scenrummet. Den konceptuella scenkonsten är idag gränsöverskridande och det är inte längre skillnad om det är en teaterfestival eller en som har inriktning mot musik, performance eller rörlig bild; konstformerna influeras av varandra och konstnärer är verksamma inom flera olika fält. Några av landets främsta aktörer inom den experimentella scenkonsten, den nutida musiken och bildkonsten har idag kopplingar till Malmö och det är något som Transistor vill ta fasta på. Vi presenterar därför stolt den första upplagan av en scenkonstfestival med den storslagna ambitionen att i framtiden göra Malmö till ett Europeiskt centrum för samtida scenkonst.

Transistor är ett samarbete mellan Teatr Weimar, wlabs, Sveriges Radio Malmö, Audiorama, AKT 1 (DK), Teaterhögskolan i Malmö, Bombina Bombast samt Inter Arts Center.

trweimar.se

Event dates
15 April, 19:30
16 April, 19:30
17 April, 19:30