Musik och teater / TALKS
Monica Tyllgren, Kent Olofsson, Jörgen Dahlqvist
Location: Red Room

Kopplingen mellan teater och musik har haft en stark utveckling inte minst genom de många projekt som producerats inom ramen för olika forsknings- och konstnärliga utvecklingsprojekt på Teaterhögskolan och Musikhögskolan i Malmö. I december kommer föreställnigen Arrival Cities: Hanoi gästspela på Turbulenzen, en ny festival i Berlin. Föreställningen är ett samarbete mellan Teatr Weimar (SE), The Six Tones (SE/VN) och Ensemble Reconsil (AU). Med utgångspunkt i arbetet med Arrival Cities: Hanoi, Kent Olofssons kommande doktorsavhandling och det konstnärliga utvecklingsarbete som Monica Tyllgren gjort inom ramen för sitt arbete på Teaterhögskolan i Malmö för vi ett fördjupat samtal om teaterns metoder och berättande.
Gäster: Monica Tyllgren och Kent Olofsson.
Samtalsledare: Jörgen Dahlqvist

TALKS – the complete TALKS-program is available on the website www.transistorfestivalen.se

Event dates
6 November, 19:30