Paper work – Orden svek mig inte
Mario Ocho, Felicia Ohly, Emilia Bongilaj

Likt en tanke som avlöses eller utvecklas i nya riktningar genom kommunikation, kan luften i rummet låta den färdas i en mångskiktad och ständigt föränderlig bana. När en tanke sätts i rörelse kan vi skapa ett rum där luften runt omkring oss fylls av denna tanke. Att kommunicera en text med medel bortom språk och bortom tolkningar kan ge plats för ett annat typ av uttryck som kan nå oss lika starkt som språket självt. Då ifrågasätts också bland annat likheten & olikheten mellan begreppen ’kommunikation’ & ’uttryck’. Paper Work undersöker hur skrivandet låter, rör sig i rummet och hur den uttrycks och kommuniceras med er som är där.
Koncept och idé: Mario Ochoa. Text: Felicia Ohly. Rum: Emilia Bongilaj
Medverkande: Adam Jonsson, Alexander Lindström och Mario Ochoa.

www.transistorfestivalen.se

Event dates
21 October, 19:30
21 October, 20:30