Play always as if in the presence of a master
Francisca Skoogh, Kent Olofsson, Jörgen Dahlqvist
Location: Black Room

Stycket är en undersökning av den klassiska musikens förhållande till de döda mästarna. Verket bygger på fragment och citat av Robert Schumann med utgångspunkt i delar av hans konstsyn. Hur kan vi förhålla oss till skapandet av ny musik och nya tolkningar om vi ska följa Schumanns råd att alltid spela som om en mästare är närvarande? Och vad gör det med musikerns prestation på scenen?

Musik: Kent Olofsson & Francisca Skoogh

Video och ljus: Jörgen Dahlqvist

Medverkande: Francisca Skoogh

Event dates
24 November, 12:00