Vitsvit
Transistor Sound

Transistor Sound

Transistor Sound presenterar hörspel och radioteater, där Sveriges Radio Malmö, Audiorama och danska Akt 1 tillsammans med festivalen har kuraterat varsin kväll av gemensamt lyssnande.

Tor 31/3 Kl 19.30
Kuraterad av Radioteatern, Sveriges Radio Malmö

Vitsvit
Vitsvit speglar ett våld som gömmer sig i vårt språk och samhälle. Hur gliringar, betoningar och blickar sätter sin prägel och får en att känna sig annorlunda.
Text: Athena Farrokhzad. Regi: Saga Gärde. Ljuddesign: David Gülich
Medverkande: Shang Imam, Karim Rashid, Behrang Miri, Susan Taslimi, Saman Bakhtiari, Mariam Hofvander
Inspelning: Johan Chandorkar och David Gülich.
Producent: Manal Masri
Från Sveriges Radio Malmö

 

Transistor är en nystartad festival vars ambition är att presentera konst som arbetar med olika former av utvidgat berättande för scenrummet. Den konceptuella scenkonsten är idag gränsöverskridande och det är inte längre skillnad om det är en teaterfestival eller en som har inriktning mot musik, performance eller rörlig bild; konstformerna influeras av varandra och konstnärer är verksamma inom flera olika fält. Några av landets främsta aktörer inom den experimentella scenkonsten, den nutida musiken och bildkonsten har idag kopplingar till Malmö och det är något som Transistor vill ta fasta på. Vi presenterar därför stolt den första upplagan av en scenkonstfestival med den storslagna ambitionen att i framtiden göra Malmö till ett Europeiskt centrum för samtida scenkonst.

Transistor är ett samarbete mellan Teatr Weimar, wlabs, Sveriges Radio Malmö, Audiorama, AKT 1 (DK), Teaterhögskolan i Malmö, Bombina Bombast samt Inter Arts Center.

Event dates
31 March, 19:30