On the Thresholds of Knowledge
Exhibition at Kungshuset in Lund
6 September 2017 - 24 September 2017

The point of departure for this exhibition was Kungshuset, the King’s House, one of Lund’s oldest buildings and the home of the university during several centuries. With works by international and local artists the exhibition has reflected on the notion of knowledge: What is knowledge? How and where is it produced and used? And who is it for? The Indian art collective Raqs Media Collective has produced a site-specific work stretching across several rooms in the building and functioning like the exhibition’s spine. The university is a vital part of Lund, but it is also a closed institution. In this exhibition, the entire King’s House was opened to the public for the first time ever and visitors were given the opportunity to wander freely on all floors and discover both the building and the art.

The project was co-curated by Inter Arts Center and Skissernas Museum – Museum of Artistic Process and Public Art. It was supported and part of Lund University’s 350th anniversary celebration.

More about the artists see attached portfolio_artists!

Photo Crediths photo_credits

Under Lunds universitets 350-årsjubileum öppnas för första gången hela Kungshuset i Lund för allmänheten. Utställningen On the Thresholds of Knowledge fyller huset med verk av tretton internationella och lokala konstnärer.

1500-talsbyggnaden är en av Lunds äldsta och fungerade som universitetets hemvist under många år. Genom århundradena har här bland annat funnits ett astronomiskt observatorium och en anatomisk teater. Byggnaden är både en utgångspunkt för och en del av den platsspecifika utställningen. Nu ges besökare möjlighet att på alla våningsplan upptäcka huset och konstverken.

Utställningen reflekterar över frågor kring vad kunskap är, var den produceras, hur den används och vem kunskap är till för. Konstnärer närmar sig kunskapsbegreppet och frågor kring kunskapsöverföring från skilda håll. Utställningen spänner över ett vitt fält – från de enkla vardagsobjekten och de små förskjutningar i betydelser som Magnus Thierfelder arbetar med till Myriam Lefkowitz sensoriska, icke-verbala upplevelseverk som äger rum i mötet mellan ögonblicksbilder, minnet och fantasin. Böcker och språk står på olika sätt i fokus i flera av konstverken, liksom olika former av verbal kunskapsöverföring mellan en lärare och student. I Heman Chongs verk sker överföringen i realtid direkt i utställningen. I flera konstverk möter vetenskap fiktionens värld i ett utforskande av hur kunskap om världen produceras.

Konstnärskollektivet Raqs Media Collective har gjort verket The Edge of Here and the End of Now specifikt för Kungshuset. Likt ett nätverk genom utställningen sträcker sig verket över flera våningar. Verkets utgångspunkt är Kungshuset, som under lång tid användes av universitetets filosofer och kognitionsforskare, men nu står tomt. En fluga de fann på en vägg i detta hus där så mycket tänkande ägt rum är utgångspunkten för en betraktelse över filosofins möjligheter och det här husets roll i historien. Flugan återfinns hos både Wittgenstein och Descartes, som också lär ha tillbringat tid i Lund under sina år i Sverige. På Historiska museet finns en del av hans skalle bevarad. För Descartes var flugans perspektiv från sin plats i taket utgångspunkten för det kartesiska koordinatsystemet – ett särskiljande av här och nu. I tapeter och en film återfinns objekt från bland annat Skissernas Museum och Historiska museet, andra delar av det vidsträckta Lunds universitet. Epifyter, växter som samlever med andra växter men som inte är parasiter, fyller husets översta rum och blir en symbol för det samboende av tänkande och möjligheter ett universitet representerar.

Utställningen är kurerad av Patrick Amsellem och Christian Skovbjerg Jensen och samproduceras av Skissernas Museum och Inter Art Center från Konstnärliga fakulteten. Projektet finansieras av Lunds universitets 350-årsjubileum med bidrag från Lunds kommun. Botaniska trädgården och Universitetsbiblioteket i Lund har varit viktiga samarbetspartners för utställningen.

Opening: 6 September 17.00 – 21.00

Opening Hours
Kungshuset, Lundagård
Thur-Fri: 14.00 – 20.00
Sat-Sun: 12.00 – 17.00
Closed 15 September

Free admission!

Participants:
Magnus Thierfelder, Christian Skjødt, Emilija Škarnulytė, Raqs Media Collective, Alessandro Perini, Henning Lundkvist, Myriam Lefkowitz, Hassan Khan, Nicoline van Harskamp, Elena Damiani, Heman Chong, Christian Bang Jensen, Meriç Algün