Symposium: In the blend
Research project, Malmö Theatre Academy
22 April 2014 - 25 April 2014

I det konstnärliga arbetet överskrider vi gränserna för vad som kan beskrivas i det talade och skrivna språket. Susan Sontag tog fasta på detta i en berömd essä, Against interpretation. Vi är inte emot tolkning men i vårt konstnärliga forskningsprojekt “Ögonblickets anatomi” vill vi sätta fokus på det konstnärliga arbetet som skapare av sin egen diskurs och sina egna begrepp. Titeln “In the blend” har vi fått från boken The way we think av språkforskaren Gilles Fauconnier och filosofen Mark Turner, där författarna präglar begreppet “conceptual blending” som ett sätt att beskriva hur tänkandet använder integrationer av betydelser och begrepp för att skapa nya betydelser och sätt att se. Symposiet handlar om konstnärliga sätt att tänka och är avsedd som ett utbyte mellan våra egna tankar i de konstnärliga arbetena i projektet “Ögonblickets anatomi” och andra konstnärliga arbeten.

Frågor vi kommer att ta upp är gränsöverskridande mellan olika konstarter och media, begreppsbildning och idiom bortom språket, samt situering och konstnärligt arbete. I symposiet ingår konstnärliga verk, seminarier, samtal och diskussioner.

Program:

22 april
13.00-17.00 Seminarium
Erik Rynell: Konceptuell blandning och situatedness
Jörgen Dahlqvist: Att blanda konstnärliga idiom
Kent Olofsson: Musik och konstnärliga idiom
Linda Ritzén: Skådespelarens arbete med rollen (utan roll)
19.00 Sample mon amour. Konsert med elektroakustisk musik av Beatriz Ferreira, Jonty Harrison, Horacio Vaggione, presenterad och diffuserad av Fabio Monni på ett acousmonium, en högtalarorkester med 40 högtalare

23 april
13.00 Seminarium
Erik Rynell: Inledning. Konstnärliga begrepp
14.00 Seminarium
Jordan Zlatev: Kategoriseringar och begrepp före språket
15.00 Seminarium
Henrik Frisk: Konstakademien och forskningen: Vad pratar de om när de pratar om konst är forskning är konstnärlig forskning?
Introduktion till diskussion om interdisciplinära forskningsmiljöer och konstnärlig praktik.
16.00 Diskussion
Spår av musik. interdisciplinära forskningsmiljöer och konstnärlig praktik
Medverkande: Hans Hellsten, Henrik Frisk, Erik Rynell, Karin Johansson, Stefan Östersjö (moderator)
18.00 Video och installationer
Persona Peep Show av Sara Tuss Efrik och Mark Hammarberg EfrikPersona Peep Show är en videomonolog som leker Bibi Andersson som leker Liv Ullman som leker Blondie som leker Videodrome som leker herravälde som leker lockande röster som leker besatthet som leker vägran som leker väggar som leker brist som leker avstjälpningsplats som leker strupsång som leker konstgjord befrielse.
Millenium Star av Maria Norrman
I detta videoverk gör en dragartist om konstnären till en drag queen. Videon visar förvandlingsprocessen bakvänt. Den börjar med vad som ser ut att vara två färdigsminkade drag queens i en loge för att sedan gå mot mindre och mindre smink tills Norrman är helt utan. Deras samtal rör sig kring könsroller, identitet och imitation.
Virtual communication av Fabio Monni och Jörgen Dahlqvist. Fabio Monni och Jörgen Dahlqvist gör en videoinstallation som undersöker kommuniktaion i gränssnittet mellan teknik och människa. Medverkande (film): Linda Ritzén och Kajsa Ericsson.She had a Disturbing Feeling She was Always Present at the Wrong Moment / Work in Progress av Janna Holmstedt.
She had a Disturbing Feeling She was Always Present at the Wrong Moment är en skiss, och del I av III i en större installation med namnet “Theatre of Lost and Found Memories”. I föreställningen tar vi del av tre olika positioner/berättelser där minnesförlust eller ett överskott av minne är i centrum för berättelsen. De kan upplevas var för sig, men tillsammans bildar de en intrikat väv av referenser och inbördes relationer.
Landscape Quartet. Landscape Quartet är fyra internationellt verksamma musiker och ljudkonstnärer som skapar ekologisk ljudkonst med fokus på en dialog mellan naturen och akustiska musikinstrument. De platsspecifika projekt som de gör ute i naturen resulterar både i platsspecifika konserter och i utställningar vilket skapar en mångfald av uttryckmed utgångspunkt i utmaningen att arbeta ute i naturen.
19.00 Human Agency av och med Nyxxx. Vi lever i en tid där livsupplevelsen förändras och förskjuts i relation till olika maskiner och medier. Teknik och människor smälter samman och formar nya symbiotiska kroppar. Human Agency undersöker dessa nya kroppar genom att skapa en mötesplats för fria människor och röststyrda avatarer.
19.00 Artist talk: Arbete med video och performance (SE/ENG)
21.00 Praxis av Christer Lindwall och Johan Jönson. Praxis tar sin utgångspunkt är texter ur poeten Johan Jönsons diktsamlingar Monomatrl och Med.bort.in. Ur detta material har tonsättaren Christer Lindwall sökt utveckla en slags musikalisk dramaturgi runt en tolkning och sammansättning av fragment och hela textsjok. Praxis är ett stort upplagt och sceniskt gestaltat verk. Med Teatr Weimar och Ensemble Ars Nova

24 april
10.00 Seminarium (ENG). Stefan Östersjö: Cultural Diplomacy and Latour’s Modes of Existence
11.15 Seminarium (ENG). Thanh Thuy, Jörgen Dahlqvist och Stefan Östersjö: Seven Stories – ett gränsöverskridande samarbetsprojekt
13.00 Artist talk: Arbete med konceptuella teateruttryck
14.00 Vodou vibrations sounds of memories of fields and burdens living in translations and broken bows balancing on plateaus while speaking to one self and scratching the surface of the raft while drifting away / Work in progress (ENG)
Thanh Thuy presenterar koreografiskt arbete som hon gör tillsammans med Marie Fahlin
15.00 Artist talk. Arbetet med poesi, musik och teatrala uttryck (ENG)
14.30 Smålands mörker av Henrik Bromander. Föreställningen Smålands mörker baseras på Henrik Bromanders kritikerrosade serieroman med samma namn. På scenen gestaltas berättelsen samtidigt genom Edvin Bredefeldts skådespeleri och nya originalteckningar av Henrik Bromander. Regi: John Hanse. Med: Edvin Bredefeldt
18.00 Videoverk. Persona Peep Show av Sara Tuss Efrik och Mark Hammarberg Efrik
Millenium Star av Maria Norrman
Virtual communication av Fabio Monni och Jörgen Dahlqvist
18.00 What´s left av och med Bomina Bombast
18.00 Arbetet med koncept Orlando (Virgina Wolfs Orlando, Orlando Bloom, Orlando Furioso) som dramatiskt material. Presentation av arbetet av Fredrik Haller och Annika Nyman
Läsning av Karin Lithman.
18.30 Smålands mörker av Henrik Bromander. Regi: John Hanse. Med: Edvin Bredefeldt
19.00 Human agency av och med Nyxxxx
19.00 Konsert med Åke Parmerud. Konsert med elektroakustisk musik, presenterad och diffuserad av Åke Parmerud på ett acousmonium, en högtalarorkester med 40 högtalare
21.00 Praxis av Johan Jönson och Christer Lindwall. Teatr Weimar och Ensemble Ars Nova.

25 april
10.00 Slutdiskussion “In the blend”. Slutdiskussion kring gränsöverskridande mellan olika konstarter och media, begreppsbildning och idiom bortom språket, samt situering och konstnärligt arbete.

 

 

Participants:
Jörgen Dahlqvist, Kent Olofsson, Henrik Frisk, Stefan Östersjö